Vẻ Đẹp Không Hoàn Hảo - The Tainted Half

Vẻ Đẹp Không Hoàn Hảo - The Tainted Half
Vẻ Đẹp Không Hoàn Hảo - The Tainted Half Xếp hạng: 5/5 - 13906 Lượt đánh giá.

Nội dung

Mẹ của Seolha đã phá huỷ khuôn mặt của nàng. Người đã luôn tìm cách từ chối nhận ân sủng mà vị Hoàng đế trao tặng: Người vợ lẽ đẹp nhất thế gian. Giờ đây, nàng ấy phải buộc chịu sự hành hạ suốt đời, nàng chỉ có thể đem hết tất cả hy vọng của mình trông cậy vào Muon, em trai song sinh của Hoàng đế. Nhưng anh ta có thực sự là người mà nàng có thể tin tưởng?

Danh sách chương