Truyện thể loại Slice of Life

Nói về cuộc sống đời thường
Sắp xếp theo:
Arika của tôi
2,480,560 2,477

Arika của tôi

Hơn Cả Bạn Bè
17,313,518 14,859

Hơn Cả Bạn Bè

Liên minh sắc màu
13,818,221 13,818

Liên minh sắc màu

Ngôn Ngữ Yêu Thương
15,100,903 14,923

Ngôn Ngữ Yêu Thương

Khi Ngày Đó Đến
7,216,262 7,216

Khi Ngày Đó Đến

Shy
10,759,219 10,763

Shy

Gal to Bocchi
9,020,077 9,020

Gal to Bocchi

Cách nhau 3 tuổi
7,571,611 7,572

Cách nhau 3 tuổi

Ngự Linh Thế Giới
4,260,317 4,124

Ngự Linh Thế Giới

Shimeji Simulation
3,912,226 3,908

Shimeji Simulation

Mikako
6,275,000 6,275

Mikako

Người Bạn Cùng Trường
11,136,275 11,135

Người Bạn Cùng Trường

Quỷ Vương
11,467,000 11,467

Quỷ Vương

Samurai Kiếm Tre
7,980,784 7,980

Samurai Kiếm Tre

Duality Of A Loving Heart
7,302,240 7,302

Duality Of A Loving Heart

Ritou No Umi
9,928,013 9,928

Ritou No Umi

Sát thủ về vườn
3,371,079 3,326

Sát thủ về vườn

Tình Yêu Khác
3,915,070 3,914

Tình Yêu Khác