Truyện thể loại Đam Mỹ

Truyện tình cảm giữa nam và nam.
Sắp xếp theo:
Thiên quan tứ phúc
6,951,041 6,835

Thiên quan tứ phúc

Viên Tiên Sinh Luôn Không Vui
13,575,243 13,571

Viên Tiên Sinh Luôn Không Vui

Chó Săn
14,280,000 14,280

Chó Săn

Thời Gian May Mắn
1,837,000 1,837

Thời Gian May Mắn

Thiếu Gia Không Ngoan
14,021,695 14,003

Thiếu Gia Không Ngoan

Nước Cờ Xanh Lam
14,222,099 14,222

Nước Cờ Xanh Lam

CODENAME ANASTASIA
13,326,434 13,309

CODENAME ANASTASIA

Khoảng thời gian may mắn
10,838,230 10,832

Khoảng thời gian may mắn

Đan Tiêu Vạn Dặm
13,171,891 13,165

Đan Tiêu Vạn Dặm

Tôi Và Đối Tác Của Tôi
14,566,160 14,558

Tôi Và Đối Tác Của Tôi

Cuộc Đối Đầu Gay Gắt
6,800,192 6,418

Cuộc Đối Đầu Gay Gắt

Hữu Danh
5,667,529 5,653

Hữu Danh

Dior Tiên Sinh
7,862,042 7,701

Dior Tiên Sinh

Diêm Hữu
11,805,408 11,805

Diêm Hữu

Xâm Chiếm Nguyệt Quang
7,621,663 7,614

Xâm Chiếm Nguyệt Quang

Cấu Bệnh
8,221,230 8,221

Cấu Bệnh

Học Bá 985
1,639,192 1,639

Học Bá 985

Đồ Mưu Bất Quỹ
11,219,571 11,218

Đồ Mưu Bất Quỹ

AWM Tuyệt Địa Cầu Sinh
9,849,066 9,849

AWM Tuyệt Địa Cầu Sinh

Bất Uổng
12,695,023 12,656

Bất Uổng

Seventeen Syrups
10,758,845 10,700

Seventeen Syrups