Truyện thể loại Chuyển Sinh

Thể loại này là những câu chuyện về người ở một thế giới này xuyên đến một thế giới khác, có thể là thế giới mang phong cách trung cổ với kiếm sĩ và ma thuật, hay thế giới trong game, hoặc có thể là bạn chết ở nơi này và được chuyển sinh đến nơi khác
Sắp xếp theo:
Tà Ác Làm Vương
13,447,039 13,447

Tà Ác Làm Vương

Đại Chu Tiên Lại
10,232,396 10,193

Đại Chu Tiên Lại

Đích Nữ Vi Mưu
9,312,966 9,294

Đích Nữ Vi Mưu

Tiến Hóa Cuồng Triều
12,713,917 12,700

Tiến Hóa Cuồng Triều

Tình Xưa Viết Lại
8,523,080 8,517

Tình Xưa Viết Lại

Tuyệt Thế Võ Thần
10,069,794 9,698

Tuyệt Thế Võ Thần

Ma Lâm Thiên Hạ
7,509,194 7,509

Ma Lâm Thiên Hạ

Tinh Giáp Hồn Tướng
11,061,663 11,002

Tinh Giáp Hồn Tướng

Ác Nữ Thuần Hoá Quái Thú
13,240,568 13,074

Ác Nữ Thuần Hoá Quái Thú

Tôi Cũng Là Đại Lão
5,844,393 5,844

Tôi Cũng Là Đại Lão

Nhất Quyền Bạo Tinh
2,828,917 2,824

Nhất Quyền Bạo Tinh

Tâm ma
11,604,145 11,601

Tâm ma