Truyện thể loại Chuyển Sinh

Thể loại này là những câu chuyện về người ở một thế giới này xuyên đến một thế giới khác, có thể là thế giới mang phong cách trung cổ với kiếm sĩ và ma thuật, hay thế giới trong game, hoặc có thể là bạn chết ở nơi này và được chuyển sinh đến nơi khác
Sắp xếp theo:
Ta Có Một Sơn Trại
10,716,875 10,201

Ta Có Một Sơn Trại

Thiếu Niên Kiếm Sư
9,150,143 9,151

Thiếu Niên Kiếm Sư

Trở Lại Làm Idol
5,596,844 5,565

Trở Lại Làm Idol

Luân Bàn Thế Giới
6,657,796 6,648

Luân Bàn Thế Giới

Ma Lâm Thiên Hạ
7,505,931 7,508

Ma Lâm Thiên Hạ

Tâm ma
11,599,159 11,601

Tâm ma

Tiến Hóa Cuồng Triều
12,713,026 12,700

Tiến Hóa Cuồng Triều

Kẻ nuốt chửng ánh sáng
3,263,009 3,264

Kẻ nuốt chửng ánh sáng

Người Trên Vạn Người
11,173,464 10,945

Người Trên Vạn Người

Thần Thú Quật Khởi
3,828,731 3,831

Thần Thú Quật Khởi