Truyện thể loại Manhwa

Truyện tranh Hàn Quốc, đọc từ trái sang phải
Sắp xếp theo:
Thể Thao Cực Hạn
4,149,088 3,906

Thể Thao Cực Hạn

Tiếng Trống Vang Dội
2,830,738 2,831

Tiếng Trống Vang Dội

Bậc Thầy Debuff
1,712,786 1,712

Bậc Thầy Debuff

Phá Công Kiếm Đế
10,798,459 10,798

Phá Công Kiếm Đế

Hắc Bạch Võ Đế
9,343,672 9,344

Hắc Bạch Võ Đế

Ba Lần Động Phòng
3,097,444 3,090

Ba Lần Động Phòng

Đặc Công Xuất Ngũ
2,735,655 2,734

Đặc Công Xuất Ngũ

Can’t Help It
6,196,915 6,193

Can’t Help It

Con Sóng Dõi Theo Em
14,044,893 14,030

Con Sóng Dõi Theo Em

Chiến Lược Ly Hôn
2,358,087 2,358

Chiến Lược Ly Hôn

Công Nương Mint Bé Nhỏ
1,121,013 1,105

Công Nương Mint Bé Nhỏ

Cung Quỷ Kiếm Thần
12,422,431 12,330

Cung Quỷ Kiếm Thần

Thanh Kiếm Của Hoàng Đế
12,704,041 12,704

Thanh Kiếm Của Hoàng Đế