Truyện thể loại Supernatural

Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý
Sắp xếp theo:
Fray
12,527,026 12,527

Fray

Võ Luyện Đỉnh Phong
12,764,249 9,116

Võ Luyện Đỉnh Phong

Shoujo Null
14,477,025 14,477

Shoujo Null

Chúa Tể Giam Cầm
7,167,167 7,165

Chúa Tể Giam Cầm

Make The Exorcist Fall In Love
9,963,451 9,961

Make The Exorcist Fall In Love

Song Tinh Âm Dương Sư
13,207,564 13,206

Song Tinh Âm Dương Sư

Thợ Săn Gacha Cấp SSS
5,527,738 5,494

Thợ Săn Gacha Cấp SSS

Seoul Tử Linh Sư
14,177,996 14,123

Seoul Tử Linh Sư

Võ Đạo Độc Tôn
12,747,381 12,456

Võ Đạo Độc Tôn

Good/Bad Fortune
1,122,712 1,118

Good/Bad Fortune

Tử Thần
6,857,661 6,861

Tử Thần

Ta Là Tà Đế
2,971,048 2,708

Ta Là Tà Đế

Dị Thế Tà Quân
1,178,774 1,149

Dị Thế Tà Quân

Học Viện Tối Thượng
6,399,958 6,390

Học Viện Tối Thượng

Versus
3,009,854 3,004

Versus

Quyết Chiến
13,641,219 13,641

Quyết Chiến

Quái Vật Nhạc Viên
7,994,431 7,991

Quái Vật Nhạc Viên

Đại Tượng Vô Hình
2,218,569 2,097

Đại Tượng Vô Hình

Thảm Họa Tử Linh Sư
6,907,833 6,909

Thảm Họa Tử Linh Sư

Tâm ma
11,599,670 11,601

Tâm ma

Siêu Phàm Tiến Hóa
4,763,267 4,741

Siêu Phàm Tiến Hóa