Truyện thể loại Webtoon

Là truyện tranh được đăng dài kỳ trên internet của Hàn Quốc chứ không xuất bản theo cách thông thường
Sắp xếp theo:
Người Một Nhà
8,876,082 8,876

Người Một Nhà

Debut Or Die
8,327,150 8,327

Debut Or Die

Càng Đánh Càng Mạnh
10,533,576 10,534

Càng Đánh Càng Mạnh

Tôi Đã Nhận Nuôi Nam Chính
13,656,749 13,616

Tôi Đã Nhận Nuôi Nam Chính

Truyền Võ
12,301,825 12,299

Truyền Võ

Tình Xưa Viết Lại
8,523,080 8,517

Tình Xưa Viết Lại

Đại Tượng Vô Hình
2,224,497 2,097

Đại Tượng Vô Hình

Phong Yêu Vấn Đạo
12,452,352 12,452

Phong Yêu Vấn Đạo

Thẩm Phán Lee Han Young
7,687,406 7,688

Thẩm Phán Lee Han Young

Toàn Trí Tu Tiên Giả
5,699,221 5,699

Toàn Trí Tu Tiên Giả

Vô Hạn Tử Linh Sư
5,853,871 5,851

Vô Hạn Tử Linh Sư

Phá Bỏ Giới Hạn
12,647,511 12,610

Phá Bỏ Giới Hạn

Thả Vu Nữ Đó Ra
6,667,843 6,627

Thả Vu Nữ Đó Ra

Nhà Tôi Có Một Con Chuột
11,373,053 11,373

Nhà Tôi Có Một Con Chuột

Hệ Thống Succubus
9,540,449 9,273

Hệ Thống Succubus

Vượt qua giới hạn
12,447,050 12,263

Vượt qua giới hạn

Hợp Đồng Cạm Bẫy
6,139,516 6,010

Hợp Đồng Cạm Bẫy

Sự Phản Bội
11,479,496 11,469

Sự Phản Bội