Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Đại Chu Tiên Lại
10,232,397 10,193

Đại Chu Tiên Lại

Tôi Đã Nhận Nuôi Nam Chính
13,656,749 13,616

Tôi Đã Nhận Nuôi Nam Chính

Tuyệt Thế Võ Thần
10,069,795 9,698

Tuyệt Thế Võ Thần

Ta Là Tà Đế
2,990,754 2,708

Ta Là Tà Đế

Ma Lâm Thiên Hạ
7,509,194 7,509

Ma Lâm Thiên Hạ

Ác Nữ Thuần Hoá Quái Thú
13,240,568 13,074

Ác Nữ Thuần Hoá Quái Thú

Ra Mắt Hay Ra Đi
4,011,731 3,989

Ra Mắt Hay Ra Đi

Đô Thị Tiên Đế
8,118,911 8,112

Đô Thị Tiên Đế