Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng
6,304,722 6,305

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng

Nhân Đạo Đại Thánh
9,074,727 9,073

Nhân Đạo Đại Thánh

Ta Vô Địch Lúc Nào
11,896,703 11,791

Ta Vô Địch Lúc Nào

Trảm Nguyệt
13,153,364 13,156

Trảm Nguyệt

Ta Là Tà Đế
2,971,048 2,708

Ta Là Tà Đế

Sinh đôi xuyên không
15,911,794 15,143

Sinh đôi xuyên không

Luân Bàn Thế Giới
6,657,801 6,648

Luân Bàn Thế Giới

Quái Vật Nhạc Viên
7,994,431 7,991

Quái Vật Nhạc Viên

Ma Lâm Thiên Hạ
7,505,940 7,508

Ma Lâm Thiên Hạ