Truyện mới cập nhật

Địch Úc Đa Chi Ca
1,930,527 1,867

Địch Úc Đa Chi Ca

Gậy Gỗ Cấp 99
5,577,143 5,524

Gậy Gỗ Cấp 99

Trùng Phùng
11,666,366 11,305

Trùng Phùng

Isshou Senkin
4,279,363 4,279

Isshou Senkin

Đệ Nhất Ở Rể
8,574,105 8,574

Đệ Nhất Ở Rể

Delight
7,306,280 7,306

Delight

(ABO) LỜI CẦU NGUYỆN
6,150,286 6,103

(ABO) LỜI CẦU NGUYỆN

TRÒ CHƠI KIM TỰ THÁP
7,983,795 7,982

TRÒ CHƠI KIM TỰ THÁP

Vô Đạo Đức
14,321,713 14,319

Vô Đạo Đức

ẢO TƯỞNG
7,026,746 7,024

ẢO TƯỞNG

Nữ Tù Nhân
14,539,718 14,477

Nữ Tù Nhân

Dì Trẻ
10,801,366 10,780

Dì Trẻ

Quan Hệ Xâm Chiếm
14,303,221 13,667

Quan Hệ Xâm Chiếm

Oneshot Hỏny Nhà Rô Lai
9,670,558 9,311

Oneshot Hỏny Nhà Rô Lai

SÓI TRONG LỒNG
11,675,665 11,672

SÓI TRONG LỒNG

Chọn Mẹ Hay Chị Gái
14,497,258 14,441

Chọn Mẹ Hay Chị Gái

Antidote Poison
2,299,781 2,291

Antidote Poison

Cún bự ăn hiếp chủ
3,456,144 3,317

Cún bự ăn hiếp chủ

Không Làm Trai Bao!
4,480,967 3,985

Không Làm Trai Bao!

Lang Cẩu Chủ Thần
7,600,817 7,592

Lang Cẩu Chủ Thần

KIẾM HOA
11,524,004 11,522

KIẾM HOA

NINE TO NINE
1,914,650 1,904

NINE TO NINE

Quản Sự Tai Cụp
3,603,611 3,308

Quản Sự Tai Cụp