Truyện thể loại Fantasy

Thể loại xuất phát từ trí tưởng tượng phong phú, từ pháp thuật đến thế giới trong mơ thậm chí là những câu chuyện thần tiên
Sắp xếp theo:
Dead Account
4,372,611 4,373

Dead Account

Debut Or Die
8,327,150 8,327

Debut Or Die

Hồi Ức Không Tên
7,912,835 7,912

Hồi Ức Không Tên

Yakuza Reincarnation
3,028,381 3,026

Yakuza Reincarnation

Càng Đánh Càng Mạnh
10,533,576 10,534

Càng Đánh Càng Mạnh

Shiroi Kumo
5,128,115 5,128

Shiroi Kumo

Tiến Hóa Cuồng Triều
12,713,917 12,700

Tiến Hóa Cuồng Triều

Truyền Võ
12,301,825 12,299

Truyền Võ

Toàn Chức Pháp Sư
13,420,550 12,835

Toàn Chức Pháp Sư

Nguyên Tôn
6,831,621 6,329

Nguyên Tôn

Tanya Chiến Ký
3,475,447 3,476

Tanya Chiến Ký

Tu La Kiếm Tôn
14,160,286 14,048

Tu La Kiếm Tôn

Đại Tượng Vô Hình
2,224,497 2,097

Đại Tượng Vô Hình

Ma Lâm Thiên Hạ
7,509,194 7,509

Ma Lâm Thiên Hạ

Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền
10,281,675 10,271

Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền

Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền
7,134,020 7,125

Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền