The Sims 4 - Tuổi Yêu

The Sims 4 - Tuổi Yêu
The Sims 4 - Tuổi Yêu Xếp hạng: 5/5 - 1106 Lượt đánh giá.

Nội dung

Đây là một oneshot truyện ngắn vê hai bạn sims học sinh đang yêu nhau. Tác giả chỉ là tập tành biên tập truyện, nội dung hơi sến súa xin mọi người bỏ qua cho.

Danh sách chương