The Final Days of Superman

The Final Days of Superman
The Final Days of Superman Xếp hạng: 5/5 - 3,579 Lượt đánh giá.

Nội dung

Sự khởi đầu cho chương cuối cùng của cuộc đời Man of Steel. Khi "The Final Days of Superman" bắt đầu, tất cả sẽ thay đổi.

Danh sách chương