Nhất Chiêu Liền Vô Địch Tu Chân Giới

Nhất Chiêu Liền Vô Địch Tu Chân Giới
Nhất Chiêu Liền Vô Địch Tu Chân Giới Xếp hạng: 5/5 - 3331 Lượt đánh giá.

Nội dung

Xuyên không tới thế giới tu chân cùng hệ thống, cứ ngỡ con đường tu chân của mình sẽ rất dễ dàng, nhưng không! Muốn nâng cấp hệ thống chết tiệt này thì phải chịu ăn hành liên tục!

Danh sách chương