Không chốn yêu đương

Không chốn yêu đương
Không chốn yêu đương Xếp hạng: 5/5 - 9777 Lượt đánh giá.

Nội dung

Lee Eun-gyeom là nhân viên văn phòng điển hình. Là một người mới tại nơi làm việc, anh thân thiện và hòa đồng. Tuy nhiên, khi nói đến tình yêu và các mối quan hệ, anh ấy khá xui. Rồi Han Jihyuk, người quản lý đội đẹp trai, người hoàn toàn thuộc gu của Eun-gyeom xuất hiện! Nhưng đợi một chút ... Có phải con quỷ này của một người quản lý ra ngoài để Eun? Sự xuất hiện của anh ấy sắp gửi cho Eun-gyeom thông qua một tàu lượn cảm xúc!

Danh sách chương