Giăng Bẫy Bác Sĩ Hồ Ly

Giăng Bẫy Bác Sĩ Hồ Ly
Giăng Bẫy Bác Sĩ Hồ Ly Xếp hạng: 5/5 - 3137 Lượt đánh giá.

Nội dung

Tri Bán Ức có một bí mật, chỉ khi nghe thấy giọng nói của nữ streamer “Đăng hạ trần” thì anh ta mới cảm thấy rung động….Nhưng điều khiến anh ta không thể lí giải được là, “nữ streamer” đó hóa ra lại là nam hóa trang thành nữ. Vì thế, Tri Bán Ức quyết định đi hỏi bác sĩ tâm lí. Nhưng thật không ngờ rằng, vị bác sĩ tâm lí kia lại là “nữ streamer” mà hằng đêm anh ta rung động.

Danh sách chương