Freedom Alliance

Freedom Alliance
Freedom Alliance Xếp hạng: 5/5 - 14,022 Lượt đánh giá.

Nội dung

Thế giới này gồm có 2 loại người: có gấu và không có gấu... Tạo hóa đã không tạo cho con người những công bằng nhất định. Phải có người đứng lên để thay đổi điều đó...

Danh sách chương