Doremon Color

Doremon Color
Doremon Color Xếp hạng: 5/5 - 8,914 Lượt đánh giá.

Nội dung

Đây là bộ tryện tranh cực kỳ nổi tiếng của mangaka Fujiko F. Fujio, và đây là bộ truyện màu mà NXB Kim Đồng đã làm :)

Danh sách chương