Bạn Trai Cũ Trở Thành Vua

Bạn Trai Cũ Trở Thành Vua
Bạn Trai Cũ Trở Thành Vua Xếp hạng: 5/5 - 10476 Lượt đánh giá.

Nội dung

Văn án:. Bởi vì đã mạo phạm các vị thần, Hà Mộ Ngôn bị các vị thần ném hệ thống thế giới công lược tái sinh vô hạn, ở lần tái sinh thứ bảy, Hà Mộ Ngôn tái sinh thành một tinh linh trong kiếp này, cuối cùng anh cũng đã nhận ra sự thật. Hà Mộ Ngôn vốn định phá game nhưng lại gặp một gương mặt không thể nào quên, bạn trai cũ Cận Nguyên Thần, tại sao anh ấy lại ở đây, hơn nữa còn trở thành sơn tặc, còn bắt Hà Mộ Ngôn về làm áp trại phu nhân (Phu quân)?. Phá game tinh thụ X Ngoạn thế bất cung phúc hắc công.  

Danh sách chương