Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Sinh đôi xuyên không
15,918,966 15,146

Sinh đôi xuyên không

Hoàn Nguyên Quý Cô
6,840,878 6,805

Hoàn Nguyên Quý Cô

Người Trên Vạn Người
11,181,461 10,944

Người Trên Vạn Người

Bí Mật Của Quý Cô
2,308,935 1,990

Bí Mật Của Quý Cô

Bệ Hạ Là Của Tôi
14,271,200 11,182

Bệ Hạ Là Của Tôi

Kẻ Săn Anh Hùng
9,148,543 8,990

Kẻ Săn Anh Hùng

Tam Quốc Thăng Thiên Ký
12,007,430 12,007

Tam Quốc Thăng Thiên Ký

Lạn Kha Kỳ Duyên
14,006,775 13,834

Lạn Kha Kỳ Duyên