Truyện mới cập nhật

Jirai nandesuka? Chihara-san
14,527,906 14,522

Jirai nandesuka? Chihara-san

Make The Exorcist Fall In Love
9,963,443 9,961

Make The Exorcist Fall In Love

Non non Byori
3,980,463 3,978

Non non Byori

Trảm Nguyệt
13,153,348 13,156

Trảm Nguyệt

Song Tinh Âm Dương Sư
13,207,556 13,206

Song Tinh Âm Dương Sư

Hồi Quy Giả Về Hưu
6,121,068 6,122

Hồi Quy Giả Về Hưu

Cuồng Thám
11,161,799 11,161

Cuồng Thám

Thợ Săn Gacha Cấp SSS
5,527,738 5,494

Thợ Săn Gacha Cấp SSS

Seoul Tử Linh Sư
14,177,996 14,123

Seoul Tử Linh Sư

Tôi Là Thợ Săn Cấp EX
5,889,088 5,889

Tôi Là Thợ Săn Cấp EX

Võ Động Càn Khôn
11,656,595 11,622

Võ Động Càn Khôn