Stay With Me (Truyện Sims)

Tóm tắt

Con gái - ai cũng được quyền yêu cho dù họ tốt hay xấu.Đối với bộ này mình không muốn giới thiệu nhiều, đặc biệt là về nhân vật chính, các bạn hãy tự chọn nhân vật chính cho mình (giữa Satsuki và Kyomi). Và cứ từ từ khám phá câu chuyện :")

Danh sách chương

Bình luận Facebook

Comics24h.Com

Web đọc truyện tranh online

Facebook: