Thần Thám Thái Tử Phi

Tóm tắt

Thẩm Như Bách cùng thái tử Sở Minh Hiên bị Thẩm Quý Phi cùng hoàng thượng tứ hôn, hai người bởi vậy dính dáng đến nhau, cùng nhau phá nhiều nghi án, ở chung lâu liền hòa hợp với nhau hơn...

Danh sách chương

Bình luận Facebook

Comics24h.Com

Web đọc truyện tranh online

Facebook: