Trời sinh mị cốt, ta bị đồ nhi yandere để mắt tới

Trời sinh mị cốt, ta bị đồ nhi yandere để mắt tới
Trời sinh mị cốt, ta bị đồ nhi yandere để mắt tới Xếp hạng: 5/5 - 14,797 Lượt đánh giá.

Nội dung

Bằng cách nào đó Bạch Li mất đi thần thông của mình sau đó thì như tiêu đề:v

Danh sách chương