Thời Khắc Định Mệnh

Thời Khắc Định Mệnh
Thời Khắc Định Mệnh Xếp hạng: 5/5 - 2,208 Lượt đánh giá.

Nội dung

“Chị ơi, cứu em!” Tôi đã nhận 1 cuộc điện thoại kì lạ, và người gọi không ai khác chính là đứa em gái đã chết 3 năm về trước. Tôi phải sử dụng 1 chiếc điện thoại đặc biệt có thể kết nối về quá khứ, và sẽ cứu lấy nó bằng bất cứ giá nào!

Danh sách chương