Thích Khách Tín Điều

Thích Khách Tín Điều
Thích Khách Tín Điều Xếp hạng: 5/5 - 9,787 Lượt đánh giá.

Nội dung

Trong những năm Đường Thiên Bảo, thích khách Lý Ngạc cố sức chiến đấu trong vương triều nguy cấp, một mình chống đỡ, lập ra tiền thân của huynh đệ hội, hội thích khách "Vô Hình Giả". Cuối cùng trở thành nhất đại thích khách tông sư.

Danh sách chương