Tân Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ

Tân Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
Tân Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ Xếp hạng: 5/5 - 12,990 Lượt đánh giá.

Nội dung

Một trận tai nạn xe cộ để Hạ Thiên thu được thấu thị công năng, từ đây hắn bước lên một đầu không giống bình thường con đường.

Danh sách chương