Tấn Công Người Khổng Lồ - Doujinshi EreMika

Tấn Công Người Khổng Lồ - Doujinshi EreMika
Tấn Công Người Khổng Lồ - Doujinshi EreMika Xếp hạng: 5/5 - 2438 Lượt đánh giá.

Nội dung

"Cuộc sống của chúng ta đã thực sự bắt đầu. Thế giới ngoài kia thật đẹp đẽ biết bao...! Và cùng nhau, chúng ta sẽ cùng bước đi trên con đường rộng mở ấy, một chân trời mới đã thực sự mở ra..." Warning: tất cả các nhân vật đều được chuyển sang dạng OOC.

Danh sách chương