Necrophile of Darkside Sister

Necrophile of Darkside Sister
Necrophile of Darkside Sister Xếp hạng: 5/5 - 4,631 Lượt đánh giá.

Nội dung

Georg và Riselotte là hai đức trẻ sống sót sau khi bị cha mình dùng làm vật tế thần. Nhưng Riselotte hiện tại đang là một tử thi và Georg cố gắng truy tìm cuốn sách Necronomicon để cơ thể chị mình có thể trở lại bình

Danh sách chương