Một Giây Sau Bắt Đầu

Một Giây Sau Bắt Đầu
Một Giây Sau Bắt Đầu Xếp hạng: 5/5 - 10,052 Lượt đánh giá.

Nội dung

Một mối tình 18 năm, vượt qua thời gian, thanh xuân, dối trá và cừu hận, cuối cùng cũng hiểu lòng nhau.

Danh sách chương