Long Hổ 5 Thế 3 Thế Cừu

Long Hổ 5 Thế 3 Thế Cừu
Long Hổ 5 Thế 3 Thế Cừu Xếp hạng: 5/5 - 14,685 Lượt đánh giá.

Nội dung

Long Hổ 5 Thế, phần thứ 4, 3 Thế Cừu còn gọi là Long Hổ 543. Truyện này là tác phẩm của Hoàng Ngọc Lang sau khi không mua bản quyền Long Hổ Môn, Long Hổ 5 Thế hiện beeng cũng đang thực hiện song song. Bộ này gồm 4 phần nhưng mỗi phần là một thế hệ Long Hổ, ít liên quan nhau nên dễ theo dõi.

Danh sách chương