Kami No Manimani

Kami No Manimani
Kami No Manimani Xếp hạng: 5/5 - 6,692 Lượt đánh giá.

Nội dung

Isshin - một cậu bé mang tinh thần công lý, đã cầu xin với Thần linh rằng: "Xin hãy ban mưa xuống ngôi làng này, để không một ai phải chịu đói", và bi kịch sẽ xảy ra với cậu ta khi điều ước đó được vị Thần "thực hiện" là...

Danh sách chương