Demon's Sword Master of Excalibur School

Demon's Sword Master of Excalibur School
Demon's Sword Master of Excalibur School Xếp hạng: 5/5 - 8,158 Lượt đánh giá.

Nội dung

Bộ truyện nói về main là quỷ vương chuyển sinh vào trường học lập dàn harem gái ngọt nước chích chè con đã đểu  hãy ủng hộ nhóm nhiệt tình để ra chap mới con nhà người ta ahihihi! Daisuki_imouto Editor Đam Mê Manga

Danh sách chương