Cô luộm thuộm quá đấy, Hotta-sensei!

Cô luộm thuộm quá đấy, Hotta-sensei!
Cô luộm thuộm quá đấy, Hotta-sensei! Xếp hạng: 5/5 - 8,631 Lượt đánh giá.

Nội dung

Một học sinh trung học bình thường bỗng trở thành "osin" cho giáo viên được yêu thích nhất trường, nhưng lại là một con người khác hẳn khi ở nhà.

Danh sách chương