Alien Vs Stalker

Alien Vs Stalker
Alien Vs Stalker Xếp hạng: 5/5 - 5,718 Lượt đánh giá.

Nội dung

Một câu chuyện về Hinata Taiyou, một kẻ bám đuôi, ngày ngày theo dõi Kinoshita Hazuki... và bảo vệ cô ấy (và cả Trái Đất) khỏi người ngoài hành tinh. Ờ thì nhìn cái tiêu đề là rõ rồi, thật đấy.

Danh sách chương