Ago Nashi Gen to Ore Monogatari

Ago Nashi Gen to Ore Monogatari
Ago Nashi Gen to Ore Monogatari Xếp hạng: 5/5 - 12,714 Lượt đánh giá.

Nội dung

Một thẳng cha già tên Gee, 32 tuổi, vô danh tiểu tốt, tài năng thì không có, tiền tài cũng không, duy chỉ có mỗi bộ ria thôi.  Những câu truyện ngắn kể lại "nỗ lực" trong đời của mình để có chỗ đứng trong cuộc sống, nhưng tiếc quá, không được

Danh sách chương