Thứ Sáu Có Quỷ

Tóm tắt

Vây xem tai nạn giao thông, Từ Lãng bị nữ quỷ Bùi Hiểu Hiểu nhìn trúng. Bị Bùi phụ tính kế hãm hại, ngoài ý muốn mở cửa đại môn qua thả quỷ ra,từ đó bắt đầu cuộc sống trừ quỷ tu tiên.

Danh sách chương

Bình luận Facebook

Comics24h.Com

Web đọc truyện tranh online

Facebook: