Thâm Uyên Biên Cảnh (The border of the abysm)

Tóm tắt

Truyện thể loại đô thị, ma ảo của tác giả Lý Mạch Tử. Ở "Thâm Uyên" (Vực sâu) chỉ có cường giả mới có thể tồn tại. Muốn sinh tồn thì phải dốc hết bản lãnh.

Danh sách chương

Bình luận Facebook

Comics24h.Com

Web đọc truyện tranh online

Facebook: