Tấn Công Người Khổng Lồ - Doujinshi EreMika

Tóm tắt

"Cuộc sống của chúng ta đã thực sự bắt đầu. Thế giới ngoài kia thật đẹp đẽ biết bao...! Và cùng nhau, chúng ta sẽ cùng bước đi trên con đường rộng mở ấy, một chân trời mới đã thực sự mở ra..." Warning: tất cả các nhân vật đều được chuyển sang dạng OOC.

Danh sách chương

Bình luận Facebook

Comics24h.Com

Web đọc truyện tranh online

Facebook: