Taberare Usa

Tóm tắt

Có 2 bố con thỏ bị chết vì đói rét, ước nguyện của chúng là khi đầu thai sẽ được ăn ngon và... Chúng đã đầu thai thành đồ ăn của con người :")))))

Danh sách chương

Bình luận Facebook

Comics24h.Com

Web đọc truyện tranh online

Facebook: