Đại Dịch Tận Thế

Tóm tắt

Đối mặt với trận đại dịch gây ra tận thế, ai cũng muốn đi tìm người thân của mình. Những chuyện trước đây chưa dám làm, bây giờ phải làm, chưa kết thúc, phải kết thúc. Tận thế sắp đến, bạn sẽ làm cách gì để sống còn?

Danh sách chương

Bình luận Facebook

Comics24h.Com

Web đọc truyện tranh online

Facebook: